Bil

ABC Trafikkskole i Kristiansund

Bil

 

Vi tilbyr opplæring både på manuell- og automatgiret bil. Opplæringen er den samme. Kjører du opp på automat er førerkortet kun gyldig for dette. Dersom du senere ønsker å utvide til manuell kreves kun en ny førerprøve, ikke full opplæring.

Trinn 1 
All trafikkopplæring starter med trafikalt grunnkurs. Du kan ta trafikalt grunnkurs så snart du har fylt 15 år. Når du har fylt 16 år, kan du begynne å ta kjøretimer. Det er lurt å begynne tidlig, slik at du har god tid til å øve hjemme etter at du har lært det du skal. 

Trinn 2
Det første du skal lære er å behandle bilen teknisk. Du må klare å behandle bilen selvstendig i lite trafikk, før du kan lære å kjøre i mer trafikk. Du må blant annet starte og stoppe mykt og effektivt uansett terreng, gire mykt og effektivt til riktig tid og styre slik at du holder bilen på rett kurs både i sving og på rette strekninger.
Så snart du har lært hva du skal gjøre kan du øve på det du har lært hjemme også. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering for å sikre at du er klar for å gå videre til neste trinn.

Trinn 3
Neste trinn er å lære å kjøre i trafikk. Du skal lære å planlegge slik at du kan kjøre trygt, effektivt og miljøvennlig i all slags trafikk. Når du er i stand til å kjøre selvstendig i ulike typer trafikk skal du delta på sikkerhetskurs på bane. Sikkerhetskurs på bane består av fire timer. Vi må reise til NAFs øvingsbane i Malmedalen, og bruker nesten en hel dag på dette kurset.  Trinn tre avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering for å fastslå at målene for trinn 3 er oppnådd. 

Fra trinn 4
Fra trinn 4 "Sikkerhetskurs på vei"

Trinn 4
Det siste trinnet i trafikkopplæringen er sikkerhetskurs på vei. Du skal kjøre selvstendig, i variert miljø over lengre tid sammenhengende. Du skal også lære å finne frem selv. Trinn 4 består av til sammen 13 obligatoriske timer fordelt på to dager, og hvor 4 av timene skal være i klasserom. 

Når du har vært gjennom hele trafikkopplæringen vil du bli satt opp på testpå trafikkskolen. Denne kjøretesten blir gjennomført mest mulig likt førerprøven ved Statens vegvesens. Vi sjekker ut om alle målene for opplæringen er nådd, og om noe eventuelt må finpusses litt.

Førerprøven
Før du kan avlegge praktisk prøve må du bestå teorieksamen. Teorieksamen kan du avlegge ved trafikkstasjonen fra den dagen du er 17,5 år. Det er lurt å avlegge teorieksamen så tidlig som mulig. Den teoretiske prøven avlegges ved drop-in på Kristiansund trafikkstasjon på Løkkemyra tirsdager og fredager fra kl 08:00 - 13:00. Prøven kan også avlegges på alle andre av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Når du er på teoriprøve vil du også bli bedt om å søke om førerkort. Dette kan du også gjøre på vegvesen.no 

Den praktiske førerprøven kan du avlegge tidligst den dagen du fyller 18 år. For at vi skal kunne bestille førerprøve til deg må du logge inn på vegvesen.no og gi oss fullmakt under "timebestilling".Husk at søknad om førerkort må være godkjent og alle ev. helse- og synsattester er levert inn. Det kan ikke bestilles praktisk førerprøve før teori er bestått.

Den praktiske prøven består av en kort klargjøring, sikkerhetskontroll, ca. 60 minutter kjøring i variert miljø og en kort tilbakemelding med begrunnelse for resultatet etterpå. En tilbakemelding blir også sendt på e-post i etterkant.  

Førerkort klasse B
Førerkort klasse B gjelder motorvogn (unntatt motorsykkel) inntil 3500 kg med maksimalt 8 passasjerplasser og tilhenger inntil 750 kg. I tillegg kan man trekke tilhenger over 750 kg dersom bilen og tilhengeren til sammen ikke har tillatt totalvekt over 3500 kg, Førerkortet gjelder i Norge også for moped og ATV.

Flere nyheter

Førerprøver, endringer og ventetid

Les mer

Teorihjelp

Les mer

Lett mc

Les mer

Mellomtung mc

Les mer

Tung mc

Les mer

Tilhenger

Les mer

Trafikalt grunnkurs

Les mer

Vis alle
Messenger