Lett mc

ABC Trafikkskole i Kristiansund

Lett mc

Aldersgrensen for å kjøre opp på førerkort klasse A1 lett motorsykkel er 16 år. Førerett i klasse A1 gjelder for lett motorsykkel med eller uten sidevogn hvor motorsykkelen har et slagvolum på høyst 125 cm³, en effekt på høyst 11 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg, trehjuls motorsykkel med en effekt på høyst 15 kW og i Norge også moped.

vincentracer

 

Trafikalt grunnkurs    
All trafikkopplæring starter med Trafikalt grunnkurs. Du må delta på trafikalt grunnkurs først for å ha lov til å øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole.

Dersom du har førerkort for en annen førerkortklasse fra før bortfaller krav om trafikalt grunnkurs.

Grunnkurs MC   
Kurset er obligatorisk for alle som skal ta førerkort kl. A1, A2 eller A, og omhandler det som er spesielt med motorsykkel og motorsykkelkjøring.

Praktisk opplæring trinn 2    
Trinn 2 omhandler motorsykkelen og betjening av denne, som styring, giring, bremsing, svingteknikk, balanse og krypekjøring for å nevne noe.  
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 3.

Praktisk opplæring trinn 3    
Trinn 3 omhandler trafikken, der du ikke skal bruke din konsentrasjon på å betjene sykkelen, men på å tilpasse kjøringen i forhold til trafikk og vegmiljø. Her kjører du også et sikkerhetskurs trafikk på 4 timer.
Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurering der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 4.

Praktisk opplæring trinn 4      
Trinn 4 er obligatorisk, der du skal kjøre mest mulig selvstendig landeveiskjøring hvor du øver sporvalg, fartstilpasning og presis styreteknikk.

Sikkerhetskurs på veg klasse A1
Kurset er på 5 undervisningstimer, hvorav 4 timer skal være praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging, refleksjon og oppsummering.
Eleven skal
1. planlegge en sammenhengende kjøretur og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen
2. kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, å beskrive og begrunne sin kjørestrategi
3. reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist.

 

For å få førerkortet må eleven gjennom 2 eksamener hos Statens vegvesen. Teoriprøven kan tas 6 måneder før man fyller 16 år, og bestått teori er gyldig i 3 år. Praktisk førerprøve med sensor kan ikke gjennomføres før kandidaten har fyllt 16 år, og all opplæringen er innmeldt til Statens vegvesen fra trafikkskolen. Her i Kristiansund kjøres førerprøver fra mai og ut september. Vi på trafikkskolen kjører lenger enn det hvis vær- og føreforhold gjør det forsvarlig.

Flere nyheter

Førerprøver, endringer og ventetid

Les mer

Teorihjelp

Les mer

Mellomtung mc

Les mer

Tung mc

Les mer

Tilhenger

Les mer

Trafikalt grunnkurs

Les mer

Vis alle
Messenger