Tung mc

ABC Trafikkskole i Kristiansund

Tung mc

Aldersgrensen for å kjøre opp på førerkort klasse A tung motorsykkel er 24 år. Hvis du har hatt førerkort på mellomtung motorsykkel i to år, kan du likevel kjøre opp på tung mc, selv om du ikke har fylt 24 år. Førerett i klasse A gjelder for motorsykkel med eller uten sidevogn, trehjuls motorsykkel med en effekt på over 15 kW og moped.

 

MC  

Trafikalt grunnkurs    
All trafikkopplæring starter med Trafikalt grunnkurs. Du må delta på trafikalt grunnkurs først for å ha lov til å øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole.Dersom du har førerkort for en annen førerkortklasse fra før bortfaller krav om trafikalt grunnkurs.

Grunnkurs mc   Kurset er obligatorisk for alle som skal ta førerkort kl. A1, A2 eller A, og omhandler det som er spesielt med motorsykkel og motorsykkelkjøring. 

Praktisk opplæring trinn 2    Trinn 2 omhandler motorsykkelen og betjening av denne, som styring, giring, bremsing, svingteknikk, balanse og krypekjøring for å nevne noe.  
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvudering der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 3.

Praktisk opplæring trinn 3    
Trinn 3 omhandler trafikken, der du ikke skal bruke din konsentrasjon på å betjene sykkelen, men på å tilpasse kjøringen i forhold til trafikk og vegmiljø. 

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk - klasse A2 og A 

Kurset er på 4 undervisningstimer, hvorav minst 3 timer skal gjennomføres som sammenhengende praktisk øving på avsperret område. Eleven kan kjøre alene på motorsykkelen i dette kurset. Kurset kan gjennomføres med inntil 3 elever per lærer. Vi trener på svingteknikk, sittestillig, effektiv brems og presis styreteknikk. Øvrig opplæring gjennomføres som klasseromsundervisning, delvis i forkant og delvis i etterkant av den praktiske delen.

Vi bruker banen på Halsa, så med kjøring til og fra så må du regne med å bruke nesten en hel dag på dette kurset.Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 4.

Praktisk opplæring trinn 4      
Trinn 4 er obligatorisk, der du skal kjøre mest mulig selvstendig landeveiskjøring hvor du øver sporvalg, fartstilpasning og presis styreteknikk.

Sikkerhetskurs på veg klasse A
Kurset er på 8 undervisningstimer.
Kurset begynner med 2 timer innledende emner.
Eleven skal deretter ha 5 timer sammenhengende praktisk kjøring. Kjørerutene skal konstrueres slik at eleven får erfaring med vekslende vegtyper, vegstandarder og miljø. Eleven kan kjøre alene på motorsykkelen i dette kurset. I slike tilfeller skal læreren selv kjøre motorsykkel.
Kurset avsluttes med minst 1 time oppsummering.

Det må avlegges en teoretisk og en praktisk førerprøve for å få førerrett. Den praktisk prøven med sensor fra Statens vegvesen kan ikke gjennomføres før teorien er bestått, og all opplæringen er registrert hos Statens vegvesen.

Utvidelse fra A1 til A

Hvis du skal utvide direkte fra A1 til A så kreves 1 trinnvurdering, sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på vei. I tillegg må det avlegges en praktisk førerprøve med sensor.

Utvidelse fra A2 til A

Hvis du har 2 år førerrett på A2 kan du utvide til tung mc uten ny førerprøve ved å delta på et obligatorisk kurs på 7 timer. Kurset inneholder både teori og kjøring. Mangler du 2 års førerrett må du i tillegg avlegge en praktisk førerprøve med sensor.

Flere nyheter

Førerprøver, endringer og ventetid

Les mer

Teorihjelp

Les mer

Lett mc

Les mer

Mellomtung mc

Les mer

Tilhenger

Les mer

Trafikalt grunnkurs

Les mer

Vis alle
Messenger